Home » training en advies voor bouw & vastgoed » Programmas » Verbeterprogramma Bedrijfsprocessen

Verbeterprogramma Bedrijfsprocessen

Tijdens dit programma leert u hoe u uw bedrijfsprocessen en de organisatiestructuur verbetert en optimaal afstemt op dynamische en veranderende marktomstandigheden en toenemende klanteisen.

Als gevolg van geïntegreerde contractvormen, zoals op basis van Resultaatgericht Samenwerken of UAV-GC, worden marktpartijen eerder betrokken bij het proces van de opdrachtgever. Een onderhoudsbedrijf wordt bijvoorbeeld door een vastgoedeigenaar gevraagd variantenanalyses te maken tijdens de portefeuille-analyse. Of de verantwoordelijkheid voor het ontwerp komt te liggen bij de ketenpartners, omdat de opdrachtgever zich terugtrekt op haar kerntaken (regisserend opdrachtgeverschap). Zo worden marktpartijen dus ‘hoger in de bedrijfskolom’ actief. En dat betekent dat er, naast nieuwe competenties, ook andere activiteiten, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden ontstaan. Om de verwachtingen van klanten waar te maken, en om de risico’s van deze nieuwe samenwerkingsvormen te beheersen, moeten nieuwe activiteiten en rollen goed op elkaar worden afgestemd.

Na afronding van dit programma is voor iedereen duidelijk hoe nieuwe, niet traditionele samenwerkingen zijn georganiseerd, en wat er van de betrokken personen in de nieuwe processen wordt verwacht.

Informatie tabs

Informatie aanvragen

Op basis van één of meerdere intakegesprekken ontvangt u een projectvoorstel op basis van een vaste, aangenomen begroting.

Neem vrijblijvend contact op voor informatie:

Aanpak

Op basis van de visie en de ambitie van de directie bepalen we samen met de verantwoordelijke medewerkers de meest geschikte ordening en verdeling van activiteiten, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden om ook geïntegreerde contracten beheerst en gestructureerd uit te kunnen voeren. De uitkomsten worden gedocumenteerd, waarbij standaard gebruikt wordt gemaakt van gedetailleerde proces flows, aangemaakt met Micorsoft Visio en gepubliceerd als PDF. Om aansluiting op uw eigen systeem en/of software te verkrijgen kan hiervan worden afgeweken. 

Garantie

Op basis van deze aanpak garanderen wij: ‘niet goed geld terug’.

Geen data gevonden voor deze training

Datasheet

Programmaduur: 
1 tot 3 maanden
Bijzonderheden: 
Dit programma kan worden uitgebreid met de voorbereiding op certificering volgens ISO 9001, inclusief garantie op certificering.

Onze mensen, onze experts

kees Keizer
Adviseur en Innovator

Actuele blogberichten

© Copyright bpo-axsys 2022