bpo axsys | Expert in
resultaatgericht samenwerken
Home > Onze experts

Onze experts

prof. dr. Johan Conijn MBA

Johan, emeritus-hoogleraar woningmarkt en directeur van Finance Ideas, is een onbetwiste autoriteit op zijn vakgebied. Kort gezegd: ‘Johan weet alles van woningcorporaties’. Bovendien is hij een aimabel mens, en een begenadigd spreker.

Voor onze klanten verzorgt Johan mini-colleges, waarin hij diep ingaat op de juridische en maatschappelijke context waarbinnen Nederlandse woningcorporaties (moeten) opereren. Deelnemers krijgen daarbij alle ruimte om vragen te stellen, waarop Johan altijd een helder en inzichtrijk antwoord heeft.

Rokus is expert energietransitie van de gebouwde omgeving, met internationale kennis en ervaring. Ook Rokus is een autoriteit op zijn vakgebied. Hij is in staat om de complexe, abstracte onderwerpen die een rol spelen in de energietransitie op een begrijpelijke manier uiteen te zetten.

Rokus is een aangename spreker om naar te luisteren, en heeft een verbluffende schat aan kennis en ervaring, die hij bijna spelenderwijs deelt met zijn publiek. Voor onze klanten stelt Rokus mini-colleges samen waarin hij de afwegingskaders van de energietransitie inzichtelijk en praktisch toepasbaar maakt. Hij schakelt daarbij moeiteloos tussen de perspectieven van beleid, wet- en regelgeving, de opwekking, productie, distributie en afgifte van energie, en de technische mogelijkheden.

Zijn missie is mensen de kennis en de inzichten aan te reiken waarmee ze afgewogen adviezen kunnen geven en verantwoorde, gefundeerde beslissingen kunnen nemen die samenhangen met de energietransitie.

ir. Rokus Wybrands

drs. Kaspar Buitelaar

Kaspar is portefeuille- en assetmanager, gespecialiseerd in woningcorporaties, met veel kennis en ervaring van ondersteunende software.

Kaspar is als geen ander in staat de afwegingskaders en rekenmethodes waar de portefeuille- en de assetmanagers mee werken, praktisch inzichtelijk te maken. Hij is vooral geïnteresseerd om je echt vooruit te helpen, het liefst op basis van praktijkkwesties. Zijn -unieke- combinatie van analytische en empathische kwaliteiten maakt hem een waardevolle en prettige gesprekspartner.

Kaspar introduceert onze klanten in de wereld van professioneel portefeuille- en assetmanagement, en is ook sparring partner en inhoudsdeskundige voor complexe, strategische vastgoedvraagstukken.

Wouter is theatermaker en acteur. Zijn spelen is levensecht. Hij kruipt niet in de huid van zijn personage; hij ís het personage. Wouter is scherpzinnig, grappig en liefdevol.

Wouter is onze RGS-rollenspelacteur; vermoedelijk een unicum. Hij helpt onze klanten om comfortabeler te worden in nieuwe rollen, waarbij een andere houding, nieuw gedrag en een andere wijze van communiceren gewenst zijn. Niet in de laatste plaats omdat professionals die resultaatgericht gaan samenwerken te maken krijgen met nieuwe gesprekspartners, werkzaam in functies en werkgebieden die onbekend terrein zijn.

Na een korte beschrijving van een situatie en een persoon, transformeert Wouter in de betreffende persoon, en ervaart de deelnemer aan het rollenspel hoe hij/zij in de nieuwe rol effectief kan communiceren.

Wouter Eizenga

ir. Martijn de Gier

Martijn is partner van kbng, en werkzaam als architect en stedenbouwkundige. Ook doceert hij aan de TU Delft.

Martijn zet zijn uitgebreide know how en ervaring vooral in voor de bebouwde omgeving. Hij doet dit op een weloverwogen en aangename wijze, waarbij hij lijkt te beschikken over engelengeduld; aan ieder verzoek wordt consciëntieus gehoor gegeven. Als je Martijn om advies vraagt, valt op hoe praktisch ingesteld hij is. En hoe goed hij heeft geluisterd.

Onze klanten doen graag een beroep op Martijn rondom complexe energetische en bouwfysische vraagstukken, die spelen bij de verduurzaming van oudere gebouwen.