Home » training en advies voor bouw & vastgoed » Visie op de bouw- en vastgoedsector

Visie op de bouw- en vastgoedsector

Sector in transitie

uitdagingen 
De bouw- en vastgoedsector staat voor een aantal boeiende en complexe opgaven. De meest in het oog springende opgave is wel de noodzaak om vastgoed energiezuiniger en duurzamer te maken. Fossiele brandstoffen zijn maatschappelijk steeds minder geaccepteerd, en vanuit economisch oogpunt steeds minder interessant als bron voor de opwekking van energie. En de toenemende schaarste aan grondstoffen maakt het circulaire (duurzame) gebruik ervan noodzakelijk. Tel daar de groeiende weerzin tegen verspilling en vervuiling bij op, en het is duidelijk dat de bouw- en vastgoedsector op een keerpunt staat.

de mens centraal
Naast het ‘duurzaamheidsdenken’ is er in de sector steeds meer aandacht voor de behoeften en de wensen van de ‘eindklanten’, de mensen die wonen en werken in het vastgoed. In de traditionele wereld van het ontwikkelen, bouwen en onderhouden van vastgoed zijn technische prestaties en Wet- en Regelgeving vaak leidend. In de huidige markt en maatschappij groeit de aandacht voor datgene wat techniek mogelijk maakt: veilig, plezierig en comfortabel wonen en werken, ongeacht leefstijl, levensfase en fysieke en geestelijke gesteldheid.

nieuwe technologieën & kansen op disruptie
Grensverleggende technologische ontwikkelingen rondom digitalisering, robotisering, het verzamelen en analyseren van big data en ‘het internet der dingen’ drukken in toenemende mate ook hun stempel op de bouw- en vastgoedsector. Dit biedt volop kansen voor ambitieuze partijen die innovaties omhelzen en toegevoegde waarde centraal stellen. Voor de gevestigde partijen zijn er ook risico’s verbonden aan de snel voortschrijdende technologisering. Ervaringen uit andere sectoren en marktsegmenten leren ons dat met de inzet van baanbrekende, disruptieve technologieën ook nieuwe en branchevreemde partijen relatief snel hun intrede in de keten kunnen doen.

nieuwe vraagstelling vastgoedeigenaren 
Om nieuwe en bestaande gebouwen toekomstbestendig te maken en te houden zijn investeringen in innovatieve, nieuwe producten en vernieuwende bouwmethoden noodzakelijk. Vastgoedeigenaren spreken de marktpartijen hierop aan, en proberen innovatief, probleemoplossend gedrag te stimuleren door meer in te zetten op (keten-)samenwerking. 
Om de innovatiekracht van marktpartijen maximaal te benutten zullen opdrachtgevers af moeten stappen van het voorschrijven van de oplossingen in technische bestekken. Door in te zetten op een vraagspecificatie met uitsluitend functionele en esthetische eisen krijgen bouw- en onderhoudsbedrijven de ruimte om hun kennis, kunde en innovatiekracht in te zetten om met nieuwe oplossingen te komen. De filosofie van Resultaatgericht Samenwerken (RGS) geeft aan deze zienswijze concreet invulling. 

nieuwe rol marktpartijen
In de huidige markt selecteren vastgoedeigenaren hun bouw- en onderhoudspartners op basis van hun probleemoplossend vermogen en bereidheid tot samenwerken. Het kunnen leveren van goedkope productiecapaciteit is nog steeds belangrijk, maar niet genoeg om in beeld te blijven. Voor de op de uitvoering gerichte bouw- en onderhoudsbedrijven betekent dit wel dat zij nu de slag moeten maken van capaciteitsleverancier die op prijs concurreert, naar dienstverlener die toegevoegde waarde levert.

bpo-axsys bouw en vastgoed: ontwikkelen van organisaties en mensen
bpo-axsys bouw en vastgoed helpt mensen en organisaties in het vastgoed en de bouw om de transitie te maken van capaciteitsaanbieder naar gespecialiseerde dienstverlener, om zo bestendig invulling te geven aan de veranderende klantvraag en marktomstandigheden.

Met het Programma Building Strategie 360º maakt u de essentiële strategische keuzes en bepaalt u de koers voor uw organisatie om succesvol te zijn en blijven in de snel veranderende wereld van ‘de bouw en het vastgoed’. Met onze trainingsprogramma’s ontwikkelt u de inzichten, kennis en vaardigheden die nodig zijn om eerder en beter aan te sluiten op de vraag en het proces van de opdrachtgever, en zo het niveau van capaciteitsleverancier te ontstijgen. Met de Programma’s ISO 55000, VGO-keur en het Verbeterprogramma Bedrijfsprocessen brengen we de processen en de organisatiestructuur in lijn met de veranderende klantvraag en marktomstandigheden.

Onze mensen, onze experts

kees Keizer
Adviseur en Innovator

© Copyright bpo-axsys 2022