bpo axsys | Expert in
resultaatgericht samenwerken
Home > RGS Training & Opleiding

RGS Training & Opleiding

Ontwikkeling van kennis & vaardigheden: kritische succesfactor RGS

Passende training en opleiding zijn een onmisbaar onderdeel van uw RGS-implementatie. Resultaatgericht Samenwerken is fundamenteel anders dan samenwerken op traditionele, bestekgerichte basis. De ontwikkeling van nieuwe inzichten en vaardigheden door de samenwerkende partijen is dan ook van essentieel belang.

Aanpak

Maatwerk is standaard

Uw ambities en doelstellingen zijn leidend. Daarom zijn onze RGS-trainingen en RGS-opleidingen altijd maatwerk. Om uw opleidingsbehoeften goed te doorgronden, voeren we eerst één of meer persoonlijke gesprekken. Vervolgens ontvangt u een projectvoorstel met een duidelijke beschrijving van uw leerdoelen, de opbouw van het programma en de planning van de sessies. De begroting is vast. Als tijdens de uitvoering van het programma blijkt dat aanpassingen wenselijk zijn, verwerken we die, zonder dat dit gevolgen heeft voor de begroting.

Doelgroepen & Programma’s

bpo-axsys verzorgt trainingen en opleidingen Resultaatgericht Samenwerken voor alle typen bedrijven en organisaties werkzaam in de bouw- en vastgoedketen. En voor alle bij RGS betrokken professionals, van vaklieden tot en met directies. We organiseren ook programma’s voor gecombineerde doelgroepen, bijvoorbeeld voor deelnemers namens de woningcorporatie en het VGO-bedrijf gezamenlijk.

Hieronder vindt u een overzicht van veel voorkomende trainings- en opleidingsprogramma’s, met een korte beschrijving van de inhoud, en van de mogelijke deelnemers.

> Heeft u nog een andere vraag? Neem dan contact met ons op.
Een goede training is altijd maatwerk