bpo axsys | Expert in
resultaatgericht samenwerken
Home > RGS Training & Opleiding > RGS-trainingen portefeuillebeleid en assetmanagement

RGS-trainingen portefeuillebeleid en assetmanagement

U krijgt inzicht in RGS als samenwerkingsvorm tussen corporaties en marktpartijen om de vastgoedsturing te verbeteren. Vervolgens leert u de beleidsmatige kaders te stellen, op basis waarvan RGS-ketenpartners planvarianten en meerjarige onderhoudsscenario’s kunnen uitwerken die bijdragen aan een betere vastgoedsturing. Om de RGS-kaders uit te kunnen werken krijgt u inzicht in het hoe en waarom van:

  • het concretiseren van de kwaliteitskenmerken van de wensportefeuille
  • het functioneel specificeren van de beoogde vastgoedkwaliteit op complexniveau
  • het concretiseren van toekomstplannen op complexniveau

De RGS-programma’s portefeuillebeleid en assetmanagement zijn bedoeld voor portefeuille- en assetmanagers van de corporatie, maar zijn ook relevant voor vastgoedadviseurs en planontwikkelaars van het VGO-bedrijf.

> Heeft u nog een andere vraag? Neem dan contact met ons op.
Een goede training is altijd maatwerk