bpo axsys | Expert in
resultaatgericht samenwerken
Home > RGS implementeren

RGS implementeren

Beter en sneller Resultaatgericht Samenwerken met projectmatige aanpak

Het implementeren van RGS vereist een stevig verandertraject, zowel voor bouw- en onderhoudsbedrijven, als voor woningcorporaties. Denk aan training en opleiding van de betrokken professionals, aanpassing van relevante bedrijfsprocessen, het herzien van rollen en functies en het RGS-geschikt maken van informatiesystemen. Met de projectmatige aanpak van de implementatie van RGS door de experts van bpo-axsys bevordert u zowel de snelheid als de kwaliteit van de implementatie. De aanpak is van toepassing voor zowel woningcorporaties als voor VGO-bedrijven die de RGS-werkmethodiek goed, doelmatig en grondig willen verankeren in hun organisatie.

Programmaplan op maat

Als eerste stap voeren we een organisatieonderzoek uit in de vorm van een nulmeting RGS. Met de uitkomsten van de nulmeting stellen we een programmaplan samen. In het programmaplan staan alle stappen en activiteiten die nodig zijn om uw organisatie te bekwamen in Resultaatgericht Samenwerken, inclusief de gewenste en vereiste inzet van de betrokken professionals.

Vervolgens voeren we het programmaplan uit. We leiden uw professionals op, richten de organisatieprocessen in, passen rollen en functies aan en maken de informatiesystemen RGS-geschikt. Aansluitend formaliseren we de samenwerkingsafspraken, bijvoorbeeld door het afsluiten van raamovereenkomsten RGS. En dan is het tijd voor het draaien en evalueren van pilotprojecten. De implementatie ronden we af wanneer u tevreden bent met het proces van samenwerken, en met de uitkomsten.
Desgewenst maken we vervolgafspraken om de samenwerking te blijven ontwikkelen (continu verbeteren, leren).

Projectvoorstel

Per fase van het veranderproces ontvangt u een projectvoorstel met een vaste begroting. Na afronding van een fase volgt een evaluatie, en inventariseren we de gewenste aanpak en doorlooptijd voor de daaropvolgende fase.

> Heeft u nog een andere vraag? Neem dan contact met ons op.
Succesvolle implementatie van RGS draait om kennisontwikkeling en het creƫren van rolduidelijkheid