bpo axsys | Expert in
resultaatgericht samenwerken
Home > VGO-keur behalen

VGO-keur behalen

Onderscheidend en exclusief keurmerk RGS voor bouw- en onderhoudsbedrijven

Het VGO-keur is in het leven geroepen als waarborg dat een VGO-bedrijf in staat is te opereren volgens de principes van Resultaatgericht Samenwerken. ‘RGS-keur’ is dan ook een toepasselijkere naam voor dit keurmerk. Naast de eis dat het VGO-bedrijf beschikt over specifieke RGS-competenties, stelt het VGO-keur eisen aan de klanttevredenheid, en aan de financiële ratio’s van de onderneming. Voor opdrachtgevers is (nog) geen keurmerk RGS beschikbaar. In Nederland zijn er ongeveer 85 bouw- en onderhoudsbedrijven VGO-keur gecertificeerd.

Selectiecriterium voor woningcorporaties

Het VGO-keur is een keurmerk voor bouw- en onderhoudsbedrijven met RGS-deskundigheid, tevreden klanten en een solide financiële positie. Een aantal woningcorporaties gebruikt het VGO-keur dan ook als een criterium om RGS-ketenpartners te selecteren.

Ontwikkelinstrument voor VGO-bedrijven

VGO-bedrijven investeren in het keurmerk om zich aantoonbaar te kwalificeren voor selecties door woningcorporaties, maar ook om de deskundigheid van de medewerkers te ontwikkelen, en om het proces van Resultaatgericht Samenwerken te structureren.

Certificering door Kiwa

Het VGO-keur wordt verstrekt door Kiwa. U kunt daarbij kiezen voor certificering van één of meer van de volgende disciplines: gevel, interieur, dak en/of installaties. Een VGO-bedrijf dat is gecertificeerd voor alle vier de disciplines is in staat ‘resultaatgericht totaalonderhoud’ uit te voeren. In de aanloop naar certificering kunt u zich reeds aanmelden als ‘aspirant VGO-bedrijf’.

VGO-keur halen: bewezen aanpak, inclusief garantie

De praktische aanpak van bpo-axsys om u voor te bereiden op de certificering VGO-keur is beproefd en omvat een garantie. Na een intakegesprek en een eventuele nulmeting ontvangt u een projectvoorstel met een vaste begroting, inclusief de garantie. De begroting is onder meer afhankelijk van de uitkomsten van de nulmeting, het aantal disciplines waarop u wilt certificeren en de samenstelling van uw klant- en projectportfolio. Ook het aantal te certificeren vestigingen en de juridische structuur kunnen van invloed zijn.

Tijdens het VGO-keur traject leert uw team hoe het proces van Resultaatgericht Samenwerken is opgezet. We volgen daarbij de stappen van het RGS-procesmodel, zoals dat wordt beschreven in de Leidraad RGS. Tijdens het doorlopen van het RGS-proces werken we gezamenlijk een of meerdere referentieprojecten uit, in lijn met de uitgangspunten uit de Leidraad, en de eisen van het VGO-keur. Daarbij worden modellen en templates uitgereikt, die uw team bedrijfs- en klant-specifiek kan maken. Na het doorlopen van het traject is het team in staat om eigen kracht het proces van Resultaatgericht Samenwerken te doorlopen, en daarbij te voldoen aan de certificeringseisen van het VGO-keur.

Om voor certificering in aanmerking te komen moeten er op het moment van de audit tenminste drie volledig gedocumenteerde RGS-projecten zijn gerealiseerd. Daarnaast toetst VGO-keur of uw RGS-ambities en -doelstellingen op organisatieniveau zijn benoemd en gedocumenteerd, en of deze zijn vertaald in uw beleid en strategie. Het inventariseren en uitwerken van de organisatie-eisen is onderdeel van het VGO-keur traject. Ook ontvangt u de templates om de betreffende items en documenten in de toekomst te kunnen actualiseren.

> Heeft u nog een andere vraag? Neem dan contact met ons op.

 

Noot
Voor opdrachtgevers is (nog) geen keurmerk RGS beschikbaar.

Exclusief keurmerk Resultaatgericht Samenwerken, brengt kennisontwikkeling en structuur