bpo axsys | Expert in
resultaatgericht samenwerken
Home > RGS Training & Opleiding > RGS-trainingen Planontwikkeling & Planuitwerking

RGS-trainingen Planontwikkeling & Planuitwerking

Tijdens deze training ontwikkelt u de specifieke kennis en vaardigheden om meerjarige onderhoudsscenario’s op te stellen en door te rekenen, volgens de uitgangspunten van de RGS-filosofie. Aan bod komt:

  • functioneel specificeren van de beoogde vastgoedkwaliteit
  • vaststellen van relevante eisen aan de (minimale) kwaliteit van woningen die voortvloeien uit het Bouwbesluit
  • vaststellen en analyseren van bouwkundige en bouwfysische tekortkomingen en gebreken
  • vaststellen van verwachte degradatieprocessen van elementen, componenten, producten en materialen
  • opstellen en vastgoedkundig (IRR) doorrekenen van planvarianten
  • vaststellen en vastgoedkundig (NCW, IRR) doorrekenen van meerjarige renovatie- en onderhoudsscenario’s
  • toetsen van investeringsbeslissingen aan het investeringsstatuut

Als deelnemer aan deze training bent u bijvoorbeeld werkzaam in een functie of rol als planvormer, planmaker, projectmanager of vastgoedadviseur. In genoemde rollen en functies kunt u werkzaam zijn voor het VGO-bedrijf, maar ook voor de woningcorporatie.

> Heeft u nog een andere vraag? Neem dan contact met ons op.
Een goede training is altijd maatwerk