bpo axsys | Expert in
resultaatgericht samenwerken
Home > RGS Training & Opleiding > RGS-trainingen uitvoering

RGS-trainingen uitvoering

Resultaatgericht Samenwerken draait om het leveren en het -voor langere tijd- garanderen van kwaliteit. De inzet van uw vakmanschap is dan ook van doorslaggevend belang voor een succesvolle implementatie van RGS. Tijdens de RGS-trainingen gericht op de uitvoering krijgt u op een praktische, duidelijke en motiverende manier inzicht in de theorie en de praktijk van RGS. En wordt er dieper ingegaan op wat RGS betekent voor de uitvoering uw werk.

De volgende onderwerpen komen tijdens de training in ieder geval aan bod:

  • wat is RGS
  • waarin verschilt RGS van traditioneel werken
  • hoe zien RGS-onderhoudsscenario’s eruit, en hoe worden ze opgesteld
  • toelichting op het begrip prestatie-eisen en prestatiegaranties
  • wat betekent RGS voor de uitvoering

De RGS-trainingen uitvoering zijn bedoeld en geschikt voor alle professionals die verantwoordelijk zijn voor de aansturing en de realisatie van projecten.

> Heeft u nog een andere vraag? Neem dan contact met ons op.

Noot
De RGS-trainingen gericht op de uitvoering zijn geen technisch inhoudelijke trainingen. Het doel is om u inzicht te geven in de manier van samenwerken, en u bewust te maken van wat RGS betekent voor de uitoefening van uw vak.

Een goede training is altijd maatwerk