Home » training en advies voor bouw & vastgoed » Programmas » Training Assetmanagement

Training Assetmanagement

Tijdens deze training wordt u geïntroduceerd in de manier van denken, de taal en het jargon van de vastgoedkunde in het algemeen en het asset management in het bijzonder.

Om beter gebruik te kunnen maken van de kennis en de kunde die aanwezig is in de markt worden marktpartijen eerder betrokken in het proces van de opdrachtgever. Als gevolg daarvan krijgt u te maken met andere gesprekspartners, bijvoorbeeld in de functies van vastgoedadviseur, portefeuillemanager, manager vastgoed, asset manager en/of property manager. Om de toegevoegde waarde te kunnen leveren die zij van u verwachten is het een voorwaarde dat u hun denkwijze begrijpt en dat u hun taal spreekt. 

Tijdens deze training krijgt u inzicht in het strategische rendementsdenken van de vastgoedeigenaar en maakt u kennis met de basisprincipes van de vastgoedkunde. U krijgt helder inzicht in de strategische en tactische besluitvorming en processen op de niveaus van het portefeuillemanagement, het asset management en het property management. Waarbij u leert hoe uw kennis en ervaring van het transformeren, renoveren en/of onderhouden van vastgoed bij kunnen dragen aan de verschillende resultaatgebieden binnen het vastgoedmanagement. 

Na het volgen van deze training bent u een relevante gesprekspartner voor de functionarissen die, nu of in de toekomst, de inkoopstrategie van uw opdrachtgevers beïnvloeden of zelfs bepalen. En kunt u, desgewenst, zelf met een gerust hart initiatief nemen om met de beleidsbepalers in gesprek te gaan over een andere manier van samenwerken op basis waarvan uw kennis en ervaring beter uit de verf komen.

 

Informatie tabs

Informatie aanvragen

bpo-axsys verzorgt deze training standaard op maat. De programmaonderdelen van de training staan vast (zie aanpak). De uitwerking van de programmaonderdelen wordt afgestemd op uw organisatie en is dus maatwerk. Op basis van een persoonlijk intakegesprek ontvangt u een offerte met een vaste prijs.

Neem vrijblijvend contact op voor informatie:

Aanpak

De training bestaat uit een aantal dagdelen waarin de volgende onderdelen aan bod komen:

  • vastgoedkunde: introductie en begripsvorming
  • introductie portefeuillebeleid, asset management en property management
  • toepassen bouwkundige kennis en ervaring om het vastgoedrendement te verbeteren
  • gastspreker(s)
  • business case(s)
  • rollenspellen

De precieze invulling en uitwerking van de training wordt afgestemd op uw ambities en de kennis en ervaring van de deelnemers.

Garantie

Op basis van deze aanpak garanderen wij een inspirerende en leerzame ervaring die deelnemers kunnen gebruiken om constructief met opdrachtgevers van gedachten te wisselen over een andere manier van samenwerken.

Geen data gevonden voor deze training

Datasheet

Programmaduur: 
1 – 1,5 maand
Bijzonderheden: 
Op dit programma is onze unieke ‘standaard op maat formule’ van toepassing

Onze mensen, onze experts

kees Keizer
Adviseur en Innovator

Actuele blogberichten

© Copyright bpo-axsys 2022