Home » training en advies voor bouw & vastgoed » Programmas » Voorbereiding VGO-keur

Voorbereiding VGO-keur

Met dit programma wordt uw organisatie op een praktische manier voorbereid op een gegarandeerde certificering volgens de eisen van het VGO-keur.

Met name woningcorporaties gebruiken het VGO-keur als criterium om onderhoudspartners te selecteren voor de langere termijn. Bedrijven investeren ook in dit keurmerk om opdrachtgevers te laten zien dat zij de competenties in huis hebben om resultaatgericht samen te werken. Een aantal van onze klanten gebruikt het VGO-keur daarnaast om het proces van Resultaatgericht Samenwerken (RGS) beter te structureren.

Onze aanpak is beproefd en omvat een garantie. Na afronding van het traject is de RGS-strategie duidelijk, is uw organisatie klaar voor certificering en beschikt u over een blauwdruk en de tools om projecten voor te bereiden en uit te voeren volgens de eisen van het keurmerk en de principes van Resultaatgericht Samenwerken.

Informatie tabs

Informatie aanvragen

Na een intakegesprek en een eventuele nulmeting ontvangt u een projectvoorstel met een vaste begroting, inclusief de garantie. De begroting is onder meer afhankelijk van de uitkomsten van de nulmeting, het aantal disciplines waarop u wilt certificeren en de samenstelling van uw klant- en projectportfolio. Ook het aantal te certificeren vestigingen en de juridische structuur kunnen van invloed zijn.

Neem vrijblijvend contact op voor informatie:

Aanpak

De aanpak van bpo-axsys is doelgericht, praktisch en leidt gegarandeerd tot certificering. Om te beginnen voeren we samen met de verantwoordelijke medewerkers een nulmeting VGO-keur uit. Op basis van de uitkomsten van de nulmeting maken we een projectplan ter voorbereiding op de certificering.  Met behulp van ons strategiemodel brengen we vervolgens uw RGS-visie en RGS-strategie in kaart. De resultaten vatten we samen in het ‘één pagina strategiemodel’, dat u daarna kunt blijven gebruiken om periodiek te evalueren en bij te sturen.

In de tweede fase van het project staan de voorbereiding, uitvoering en nazorg van projecten volgens de eisen van het VGO-keur centraal. We selecteren een referentieproject, waarop we de fasen van het RGS procesmodel toepassen. Zowel de theoretische kaders, als de benodigde voorbeelden, checklists en templates worden aangereikt. Na afronding van het traject beschikt u over een uitgewerkt referentieproject en een aanpak met een blauwdruk om projecten uit te voeren volgens de VGO-keur eisen.

Garantie

Op basis van onze aanpak garanderen wij u een succesvolle certificering. Als er tijdens de certificering toch onvolkomenheden worden vastgesteld, repareren wij deze  kosteloos. Sinds de introductie van de aanpak in 2007 is dat niet voorgekomen. Onze opdrachtgevers zijn in één  keer gecertificeerd; als zij dat wensten met hoge scores.

Geen data gevonden voor deze training

Datasheet

Programmaduur: 
8 - 12 maanden

Onze mensen, onze experts

kees Keizer
Adviseur en Innovator

Actuele blogberichten

© Copyright bpo-axsys 2022